Referat af medlemsmøde, 19. september 2012


  1. Valg af referent og ordstyrer

Referent: Martin. Ordstyrer: Tine

  1. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 8 tilføjet, ellers godkendt.

  1. Lokaler – forslag til renovering + opdatering om evt. nye lokaler

Introduktion v/ Tine.

To muligheder: U-landsforeningen Svalernes lokaler i Vindegade eller renovering af vores nuværende lokaler til vinteren.

Der besluttes at afholde ekstraordinært medlemsmøde: 1. oktober kl. 17 hos Svalerne

Her vil det blive besluttet om vi vil flytte over i Svalernes lokaler. Hvis ikke, så tager vi den kommende vinter i vores nuværende lokaler og der bevilges dertil 4000 kr. af foreningens penge til vinterklargøring.

  1. Indkøb til foreningen – saftpresse

Vi kan leje/låne Nørregaards saftpresse nærmest når vi vil. Derfor intet indkøb.

  1. Nyt betalingssystem via internet

Der er stemning for at der findes en anden løsning end den nuværende. Interesserede (bl.a. Jørn og Ruben) arbejder videre med en konkret løsning som senere fremlægges.

  1. Bi-gruppe

Gruppen bliver oprettet. Hvis der laves bistade, er det nødvendigt at der er førstehjælpsudstyr i lokalerne.

  1. Foreningens principper

Diskussionen udsættes til der er et bedre oplæg, men tages ellers løbende.

  1. Bjergager

Præsentation af gården/bofællesskabet i Åsum.

  1. Evt.

Det ønskes at der på et andet tidspunkt tages stilling til om kassevagt/medlemmer kan tage overskydende varer med hjem efter butikkens åbningstid.

Der kunne ikke findes en mødekoordinator til næste ordinære medlemsmøde. Opgaven bliver givet videre til Kernegruppen.