Generalforsamling d 20.03.2013

Der deltager 14 medlemmer og en gæst fra Faaborg Fødevarefællesskab.


1. Valg af stemmetællere – Line Rødtnes og Mette Rødtnes

2. Valg af dirigent - Martin

3. Valg af referent – Mette Rødtnes

4. Formandens beretning - blev valgt ved ekstraordinær generalforsamling. Vi vil have fred og ro og grøntsager og det har vi haft siden Pete blev formand.
I det forgangne år har der været tur til Nørregaard, fællesspisning, saftpresserfest. Vi har fået nyt lokale og det er vi meget glade for.
Det er i dag vores 2 års fødselsdag og vi har ca. 300 medlemmer nu, så vi er vokset støt og stille og roligt. Københavns fødevarefællesskab har nu 5000 medlemmer, så de er noget større. Vi har vundet Odense Bæredygtighedspris for 2012, det er vi ret stolte over.
Sandkassefesten var der også. Samarbjedet med Svalerne går godt og de nyder godt af de kunderder kommer i forbindelse med os.
Vores varer er låst inde når svalerne holder åbent og vi ikke er der, det er ok nu.

 1. Regnskabsfremlæggelse – varesalg 197.261,20 kr., varekøb 184.379,73 kr., medlemskontingenter på 10.720 kr., -samlet årets overskud 10.428,41 kr.
  Egenkapital primo 2012 18.160,32 kr. (placeret i Merkur bank og Arbejdernes Landsbank)
  Der er solgt 2020 bestilte poser i 2012, samt 177 ekstraposer. Der er kommet 134 nye medlemmer i 2012. Vi har haft en bruttoavance på 6,53% (målsætninger er 5-10%, så vi ligger indenfor vores målsætning). Generelt er vi godt tilfredse.

 1. Godkendelse af budget – forventer ca. 150 nye medlemmer i 2013, hvis vi følger udviklinger fra de to foregående år. I 4 kvartal 2012 solgte vi ca. det samme som i 4 kvartal 2011 -det er lidt bekymrende når vi er mange flere medlemmer.
Forventer et varesalg på 230.000 kr. i 2013, varekøb på 212.000 kr., medlemskontingenter på 12.000 kr., indtægter i alt 29.250 kr.
Udgifter i 2013 – husleje 9.600 kr., andre udgifter 14.650 kr., afskrivning på emballage 5.000 kr. - vi ved at der kommer udgifter til bl.a.vores nye onlinebetalingssystem.
Budgetterer med bruttoavance på ca. 7,5%. Daglig drift bør kunne dække de fast udgifter.
Afstemning om budget - godkendt.

 1. Behandling af indkomne foreslag – der er ikke kommet nogle forslag til formanden inden generalforsamlingen.

 1. Vedtagelse af vedtægtsændringer – kernegruppen har arbjedet med vedtægter og har derfor nogle forslag til ændringer.
  I forbindelse med skifte af formand var der nogle uklarheder og formålet med ændringerne er at sikre en fortsat flad struktur, uddybe vedtægterne, sikre beslutningsprocessen.
  Forslag sendes til kernegruppen fremover, ekstraordinær generalforsamling hvem kan kræve det, 2 årlige medlemsmøder som min. Uddybning af mange punkter hvor der kan opstå tvivl, uddybning af begrebet arbejdsgruppe. Formand/forkvinde i stedet for kun formanden. Tegningsregler og hæftelse. Godt arbejde.
  14 stemmer for vedtægtsændringerne, så alle stemmer for.

 1. Valg af formand – Line stiller op som den eneste alle er enige om at det er super god ide. Tillykke til vores nye forkvinde. Tak til Pete for det store arbjede.

 2. Valg af kasser – Stefan er på valg- stiller op igen og er genvalgt

 3. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer - Line, Tine, Jukke – Tine stiller op igen, Jukke stiller op igen, Martin stiller op og bliver valgt. - suppleant Line Rødtnes, Mette Rødtnes.

 4. Valg af revisor – Line er nuværende revisor, hun kan ikke fortsætte da hun nu er forkvinde. Pete vælges til revisor.

 5. Eventuelt – Jukke - hvem bestiller fra hvilket postnummer – hovedparten er fra Odense C. Snak om hvem der køber, er det de samme eller hvordan er udviklingen. Måske er arbejdsbyden for stor Vil lave et spørgeskema og undersøge hvem/hvorfor der købes.
  General snak om hvordan det er muligt at få flere til at købe – større udvalg d.v.s. mere i løssalg f.eks. en sæk kartofler eller andet. Pete har fundet en mulig online betaling, som han vil vise efter mødet. Evt. have en computer stående fremme, så der kan tages en vagt når der alligevel hentes pose. Nyt medlem vil gerne skrive opgave om foreningen i forbindelse med hans studie - han kan måske arbejde sammen med Mette som vil lave et spørgeskema.
  Faaborg Fødevarefællesskab vil gerne spare med os -det glæder vi os til.
Vil gerne arbejde lidt mere for engagementgruppen – få gang i det sociale sammenhold.

 1. Cadeau – tak til Jørn for hans kæmpe indsats med regnskabet, mel, lokalesarbejdet alt det han gør. Line fordi hun stiller op til formand, Pete fordi han tog formandsposten da der var krise. Tak til alle.

Tak for god ro og orden.