Butiksgruppemøde d. 26. oktober 2011
1) Til stede ved mødet

Christian, Mette, Martin og Amalie

Nikolaj er meldt ud af gruppen


2) Opfølgning af igangværende sager
Kuldesikring

Kun to tilbagemeldinger.

Kontakt til de to, der har meldt sig for at se hvornår de kan. Høre om de kan sætte en fast dag, så vi kan lave en arbejdsdag, som folk kan melde sig til uden at have håndværkererfaring.

Høre om de har en fast plan, så vi evt. kan hjælpe med indkøb af materialer.

Mette og Martin kan evt. købe materialer, afhængig af hvad der mangler.

Arbejdsdagen skal gerne ligge midt i november.

Christian tager kontakt til de to, der har meldt sig, og melder tilbage til resten af gruppen, når der kommer en dato.

Bortskaffelse af affald – Martin er ansvarlig
Medlemmer der ikke tager vagter

Situationen er:

I august bestilte 38 husstande og 28 vagter skulle tages.

I september bestilte 58 husstande og 24 vagter skulle tages.

Derfor burde det ikke være svært at få udfyldt vagtplanen. Der er imidlertidig bestillingsaktive medlemmer, der ikke tager vagter. Derfor har enkelte medlemmer stået i uheldige situationer og har skulle klare flere menneskers arbejde alene.

Det er vigtigt at få medlemmerne gjort opmærksomme på problemet. Vigtigt også at understrege at hvis man har bestilt bare en gang en måned, skal man tage en vagt.

Derfor sender vi vi først en mail ud og Facebook’er til alle mennesker om dette problem.
Medlemshåndbogen

Tekniske problemer. Mette er ansvarlig.
3) Ansvarsfordeling af rutineopgaver

Tjekke mails: Martin

Vagtplanen: Tine

Kaffe/toiletpapir/poser osv. i butikken: Mette

Ordne dagsorden og sende den ud: Christian
4) Vagtplanen

Der har været efterspørgsel på infovagter og kassevagter – eller måske på at få oprettet en ny vagt i et andet tidsrum.

Jf. punkt 2 om dovne medlemmer, er der bestillingsaktive medlemmer nok til at oprette nye vagter.

I stedet for en infovagt kunne man oprette en vagt, der informerer, rydder op og laver kaffe og te.

Vagten behandles under evt.
5) Kommende medlemsmøde

Forslag om at medlemsmøde 14. december kunne handle om vagter. Man kunne inddele folk i forskellige workshops som ”modtagevagt” og ”pakkevagt” med en ansvarlig for hver workshop. Fokus på hvordan vagten fungerer, hvordan man kan gøre den bedre og for også at introducere folk bedre til de forskellige vagter. Især aktuelt ved kassemestervagten, så man kan gøre folk mere trygge ved denne vagt. Eventuelt også workshop om butikken generelt.

Dette ville umiddelbart være nok til at udfylde et medlemsmøde.

Mht. salg af animalske produkter:

Det er vigtigt at få foreningen til at køre ordentligt, inden man udvider udbuddet med f. eks. animalske produkter.

Forslag om at have et eller flere medlemsmøder om animalske produkter senere. Eventuel afstemning til generalforsamlingen i april.

Kommende medlemsmøde kan evt. afholdes i kulturmaskinens lokaler – kontakt til Morten.

Ide at nævne medlemsmødet i nyhedsmailen allerede i november.

Ansvar for udkast til kommende medlemsmøde: Tine og Martin. Sender ud til resten af butiksgruppen, der kommer med feedback.

6) Valg af repræsentant til Kernegruppemødet

Mette er ny repræsentant til Kernegruppemøder i fremtiden.

7) Næste møde

Næste møde bliver efter næste Kernegruppemøde.

D. 21. november kl. 19.00

Hos Tine

Evt.

Beskrivelse af ny vagt

Stemningsvagt 16.00-19.00

Stemningsvagtens primære opgave er at svare på spørgsmål og være opmærksomme på medlemmer, der ser søgende ud og evt. har brug for hjælp. Derudover tager stemningsvagten sig også af øvrige praktiske opgaver, så lokalerne ser imødekommende ud.

Stemningsvagten sørger også for at lave kaffe og te og stiller kopper frem. Stemningsvagten har også ansvar for at butikken er ryddet op i løbet af åbningstiden, så lokalerne også er pæne, når butikken lukker. Til sidst låses butikken af sammen med kassemestrene.


Martin sørger for at opdatere vagtplanen, informere medlemmerne om den nye vagt og evt. opdatere vagtbeskrivelserne i butikken