Referat af Butiksgruppemøde d. 12. april 2012

Tilstede: Martin, Mette, og Tine.

Butikken/praktisk:

Det aftales at Martin skal tale med indkøb igen om at få pantkasserne væk. Det aftales at Mette, fordi hun alligevel skal skrive til Jørn om andet emne, skal spørge Jørn om Kragegården kan tage deres pap med tilbage, - dette har tidligere været talt om.

Det aftales at Tine skal skrive til Mette fra København, for at høre om deres poseerfaringer, og om vi evt kan få lov til at få del i stofposerne nu, som tidligere lovet.

Det aftales at Mette skal lave et udendørsskilt til butikken, som gør opmærksom på det løssalg vi har, da kassemesteren ikke kan forventes at slæbe alle løssalgsprodukter med op i gården hver onsdag.

Det aftales at Butiksgruppen, og alle interesserede, mødes til en oprydningsdag mandag d. 23. april. Tine skriver på hjemmesiden og facebook om dette.

Det aftales at Martin skal tale med Kaj om en mulighed for at komme med i Røde Kors’ renovationsordning.

Martin køber lysstofrør til at erstatte det der er sprunget i butikken.Vagtplanen (herunder kassemesterproblemer)

Der stilles forslag om at det, i de uger hvor der mangler kassemestre, ikke skal være muligt at bestille til den efterfølgende uge. Dette vil medføre at den alenesiddende kasselærling ikke skal håndtere en masse penge, og kun skal udlevere poser. Forslaget vedtages.

Det aftales at stemningsvagten midlertidigt skal i dvale. Dette aftales for at frigive flere folk til de andre vagter, som anses som ”vigtigere” vagter at få besat. Tine skriver ud til de stemingsvagter som har skrevet sig på i april og maj, og sørger for at slette vagten. Tine skal ligeledes annoncere ændringen på facebook og hjemmesiden.

Det aftales at Martin skal lave et lamineret ark til kassemesteren, som kan ligge i citronkassen, hvor der står noget om hvilke informationer kassemesteren forventes at give til nye medlemmer.

Det aftales at Mette skal skrive til Jørn, for at høre om det vil være muligt at gå i gang med onlinebetaling af poserne Mette vil researche emnet først. Onlinebetaling er endnu et forsøg på at lette livet for de kasselærlinger som tit sidder alene. Det vurderes også at onlinebetaling vil føre til et øget salg. Muligvis kan mel også betales online. Andet løssalg vil foreløbigt skulle betales kontant.

Det aftales at alle kassemestre i foreningen skal gennemgås. Tager alle bestillingsaktive kassemstre virkelig de vagter de skal? Mette tager de første 95. Tine tager resten.

Martin aktiverer juni og juli i vagtplanen.

Det aftales at det skal skrives i wikien at pakkevagten fremover skal bære borde op til kassemesteren og lave kaffe til medlemmerne inden de går. Pakkevagterne er tit hurtigt færdige, og de kan pålægges flere opgaver, som kan lette livet for kasselærlingen/kassemesteren. Tine skriver dette ind i wikien.

Næse møde: Mandag d. 14. maj.