Butiksgruppemøde d. 31. januar


Tilstede: Birgitte, Jørn, Mette, og Martin.
Referent: Tine.

1) Opgaver i forhold til vagtplansudfyldelse


a) Tine skal komme ned i butikken med internetstikket, så vi kan slutte den til Roys computer med henblik på at få folk til at skrive sig på vagter når de henter poser. Tine skal ligeledes sende mail ude til kassemesterlauget at der bliver mulighed for at bruge computer fra onsdag om fjorten dage, og at de skal være logget ind på wikien. Martin påtager sig at skrive påmindermail ud hver uge i de næste to måneder. Birgitte påtager sig at lave et lamineret skilt.

b) Der er store forventninger til at webgruppen får lavet onlinebetaling snart. Heldigvis er Mette repræsenteret i både butik og web.

c) Til kernegruppemøde: Ville Pete ikke sende velkomstmail til alle de nye medlemmer med praktiske informationer?


2) Status på ny butik

a) Martin og Tine tager en tur i Silvan for at kigge lidt efter nogle mulighed for at lyse lidt op i gården og på skiltet ude ved gaden. Evt. en elektrisk udendørslampe, eller nogle solcellemuligheder. Eller måske petroleumslamper.

b) Mette vil ordne en tavle i morgen.

c) Medlemmerne skal huske at de må tage en kop kaffe og en kop the. Det kan evt. stå permanent på tavlen.


3) Fødevarestyrelsen

a) Der mangler stadig en person til at varetage kontakten til fødevarestyrelsen. Martin har tjansen foreløbigt, og han efterlyser en til opgaven via facebook, og de kommende medlemsmøder. At Martin har tjansen betyder også at han vil forholde sig til hvordan man kan ændre fødevarekontrollens kritikpunkter til det bedre.


4) Gennemgang af opgaver for Butikken

a) Tine skal have en ekstranøgle af Jørn for at kunne varetage opgaven med vasketøj.

b) Martin foreslår at vores kaffe og the er markeret, eller samlet i en kasse, så vi ikke får blandet sammen med Svalerne. Enten skaffer Mette en kasse, eller også skriver Birgitte noget på varerne, når hun køber dem. Mette skriver nok også noget på tavlen om hvor kaffen befinder sig henne.

c) Det er vigtigt at repræsentanterne sørger for at komme til Kernegruppemøderne eller finde en afløser.


5) Butiksmailen

a) Tine skal være mere opmærksom på om der er modtagevagter, da der har manglet i nogle uger. Martin svarer på Rubens mail af d. 30. januar, og påpeger at Indkøbsgruppen skal lade være med at lave aftaler med bønderne om noget med modtagelsen uden at få tjekket op på, før onsdagen, om vi har mulighed for at overholde aftalen. Til Kernegruppen: Indkøbsgruppen skal lade være med at aftale ting med bønderne som modtagevagterne skal gøre, hvis der ikke er en modtagevagt på. Indkøberen må tjekke op nogle dage efter at han/hun har lavet en modtagerspecifik aftale om der er kommet en modtagevagt, og hvis der íkke er kommet en skal de ændre deres aftale med bonden. Jørn foreslår at vi evt. skal ændre vagtplanen, så pakkeholdet kommer en halv time før og også modtager, - Jørn foreslår dette da han har lagt mærke til at modtagevagten ca. hver anden gang bliver aflyst.
Mette og Martin taler om hvorvidt det er muligt at sige at pakkevagten hedder 13-16 i stedet for 14-17 fremover, så er der også mulighed for at pakkevagten modtager.

b) Thomas Gam skriver at vi skal huske at minde medlemmerne om at tage vagter. Han mener heller ikke at der er så meget fokus på løssalgsvarer for tiden.


6) Oplæring til Wiki og hjemmeside

a) Martin viser os alle hvordan man skal gøre. Vi starter med wikien.
Man skal være opmærksom på hvilken browser man bruger, for ”login” kan godt rykke så langt ud til højre at man ikke kan se det. Brugernavnet er "XXX" og koden er "XXX".
Hvis man skal ændre vagtplanen, går man ind i vagtplanen. Hvis man vil ændre noget trykker man på ”edit”. Man kan markere noget og hente et link ind i det markerede.
Når man skal oprette en ny måned som ikke eksisterer i vagtplanen endnu skal man lave en ny side. Man går ind under ”pages and files”. I hjørnet står der ”new page”. Vagtplanerne kalder man f.eks. vagtplanapr13. Man vil gerne bruge ”template”, og der kan man vælge vagtplanskabelonen. På vagtplanen skal man sådan set bare sætte de rigtige datoer på, og ændre sluttidspunktet til kl. 18.30. Hvis man skal tilføje en ekstra boks, skal man kopiere en af boksene, gerne den andennederste, da den nederste har tendens til ikke at få alle linjerne med, og så kan man sætte den kopierede boks ind nederst på siden. Til sidst trykker man naturligvis ”save”.
Så går man tilbage på selve vagtplanssiden, for at aktivere linket. Man trykker nu ”edit” igen. Man markerer sin måned, og trykker ”link”. Når listen kommer frem søger man under ”page name”. Dernæst trykker man ”add link”, og så er den aktiveret.
Når en måned er overstået synes Martin at det er en god idé at overstrege dem.
Vi aftaler at Mette aktiverer vagtplanen fremover.

Når man f.eks. skal lægge et referat op, eller ændre noget på Butiksgruppens egen side så skal man igen trykke ”edit”.
Når man vil lægge et referat op så går man igen ind under ”pages and files” og trykke ”new page”. Nu vælger man ikke en skabelon, men man vælger en blank side, hvor man kan kopiere sit referat over. Man gemmer, og så går man igen over på Butiksgruppens side, og når man har skrevet ”edit”, så kan man bare skrive ”møde den dato” direkte på Butiksgruppens side, markere teksten, trykke ”opret et link”, og finde den tekst man lige har gemt.

Når man skal bruge hjemmesiden så skal man logge ind over i højre side, ca midt på siden. Brugernavnet er "XXX", koden er "XXX". Man kan gå op i ”indlæg” og lave netop et indlæg. Man trykker bare ”tilføj nyt”. Man kan skrive tekst, og man kan også indsætte links og billeder. Man kan også linke til bestemte indlæg på vores egen side. Man skal trykke på ”udgiv” når man er klar til at lække teksten op. Vil man lige gennemse den skal man trykke ”preview”.
Man logger ud igen ovre i højre hjørne.