Referat, OdenseFFs arrangementsgruppemøde tirsdag d. 11/3-2014 kl. 16-18
Tilstede: Jannie, Mette Skaarup, Rune, Jeanette, Maria
Afbud: Lise W., Benjamin

 1. Valg af referent:Maria er referent
 2. Godkendelse af dagsorden: Punktet om deltagelse på Havnekulturfestival er slettet, da Tine og en selvstændig arbejdsgruppe styrer dette. Punktet om lysbilledforedrag udskudt til et senere møde. Derefter: dagsorden godkendt.
 3. Godkendelse af referat fra 11/2-2014:Referatet gennemgået og godkendt.
 4. Præsentation: Hvad er arrangementsgruppen for noget? ;) Jannie og Rune fortalte ”de to nye” hvad gruppen har syslet med siden i sommer og hvad der er på trapperne.
 5. Kassebeholdning v/Jannie: Kassebeholdning er, efter fastelavnsfest, ca. kr. 200,-. Formålet med at have vores egen økonomi i arrangementsgruppen er, at vi ikke ønsker at belaste den samlede økonomi i OdenseFF, da ikke alle af foreningens medlemmer gør brug af vores arrangementer. Vi aftalte på mødet, at vi ved hvert arrangement skal aftale om a) det skal være en indtægt, b) det skal gå i nul eller c) om vi godt må bruge af kassen til arrangementet. På den måde kan vi vælge at gemme penge til særligt prioriterede eller dyre arrangementer (f.eks. vores kommende sommerlejr).
 6. Tine er udtrådt af gruppen og vil gerne frameldes alle grupperelaterede mails, tak ;) Hvem vil overtage tjansen med at tjekke vores mail på **arrangement@odenseff.dk**? Jannie tjekker mails frem til vores næste møde. OBS! Når du har læst mails i den fællesmail, så venligst ”marker som ulæst” hvis mailen ikke var rettet specifikt til dig (og du har svaret på den). Ellers kan andre ikke se, at der er kommet nye mails!
 7. Evaluering af afholdte arrangementer:
- Restaurantday søndag d. 16/2: En hyggelig dag med mange spisende. Der manglede dog porretilbehør til at matche mængden af kartoffelmos – vi kunne godt have brugt lidt mere. Husk rette mængder næste gang, om muligt! 30-40 spisende og indtægt ca. kr. 500,-. Mange udefra, altså ikke OdenseFF´ere. Godt på en søndag (hvor der ikke sker så meget andre steder). Stor tak til Lise for at have lokket os med på R.Day-konceptet J
- Fastelavnsfest onsdag d. 26/2: Også et dejligt og velbesøgt arrangement. Ca. 10 voksne og 20 børn slog katten af tønden. Klippe-klistre værkstedet var en god idé. Vi kunne helt sikkert godt gøre det igen næste år! Mette Skaarup ser efter, om man stadig kan få 2 stk. fastelavnstønder på tilbud – og gemmer dem i så fald til næste år. Udgift til arrangementet i år: Ca. kr. 300,-. Næste år vil vi gerne, at der enten tjenes lidt på arrangementet, eller at det går i nul. Boller og kaffe/the/saft kan sælges for kr. 10,- i stedet for kr. 5,-. Der må gerne bages flere boller (af flere personer, som kan dele opgaven), såfremt gruppen kan overskue bagningen J

 1. Opfølgninger:
- Ungdomshusets forslag om børnevenlige aktiviteter. Nogen, som har kontakt med Linda (Have?)? Jeanette kontakter Tine/Linda og hører hvad der rører sig.
- Samarbejde med Ungdomshusets café v/Maria Er lidt på stand by pt.: Samarbejdet med caféen er måske også primært en Grøn Gryde opgave (Maria har den fortsatte kontakt m. Caféen).
- Bibliotek/butiksindretning v/ Jannie Der var arbejdsdag i butikken søndag d. 9/3 (det er blevet fint!). Jannie havde bemærket en pose med bøger, hvorpå stod ”Bibliotek”, så noget er i gære..J
- Tangsanketur v/ Maria Turen er fuldt booket. Tilmeldte: 25 voksne og 11 børn = 2500 + 550 = kr. 3050 til udlæg. Der mangler kun at koordineres indbetalinger og transport. Maria klarer ærterne.
- Sommerfestival v/ Jannie Planlægning af workshops er undervejs. Det koster kr. 6500,- at leje Helnæs. OdenseFF har givet en underskudsgaranti på kr. 1500,-. Pris pr. voksen deltager bliver formentlig mellem kr. 450,- og 600,-.
- Hallingelille v/RuneFolkene fra Hallingelille kan evt. komme og give et oplæg/foredrag på vores sommerlejr. Vi kan tilbyde at betale transport, men ikke så meget mere end det. Jannie og Rune arbejder videre med dette.
- Præsentationsfilm om OdenseFF? Overgives evt. til Kommunikationsgruppen? Kommunikation er i gang (Pia Vander og Tine). Rune har en masse gode idéer og vi har opfordret ham til at tage kontakt til Pia eller Tine.
 1. Planlægge OdenseFF 3 år onsdag d. 7. maj 2014 DETTE VENTER VI MED TIL NÆSTE MØDE!!!
a) Fødselsdagssang! (Melodi-forslag: ”Svantes lykkelige dag” af Poul Dissing- den med ”livet er ikke det værste, man har og om lidt, er kaffen klar!”), b) Husorkester! J, c) Konkurrence? d) Kager og drikkelse (koordinering?) e) Flag, oppyntning f) PR (Ugeavisen/ Fyns/ P4/ Økologisk Landsforening etc.?)
 1. Andre kommende arrangementer?
- Mette Meldgaard/ StrynØfrugthave, v/Jannie Mette M. sælger luksus-æblemost, såkaldt ”måltidsmost”. Hun vil evt. komme en onsdag og give smagsprøver og sælge. Måske på vores fødselsdag d. 7. maj? Jannie ser Mette fredag d. 14/3 og taler videre med hende om dette.
- ”Saml og Æd”!, v/ Jeanette Konceptet er en fælles udflugt, hvor man først samler (bær, svampe, rødder, brændenælder mm) og måske fisker. Derefter laves mad – evt. over bål! Blandt deltagerne uddelegeres hvem der medbringer ikke-saml-bare ting såsom mel, olie, kakao eller hvad man nu skal bruge. Mulige locations: Hesbjerg Fælleshus (som vi må låne, med køkken) eller Stige Ø, hvor der kan fiskes i fjorden – med fisketegn! (Stige Ø har shelters og bålplads, som kan reserveres ved Odense Kommune).

 1. Gruppeberetning til kernegruppemøde. Hvem er ansvarlig? Intet kernegruppemøde i marts. Derfor er beretningen først relevant at planlægge på vores næste møde.
 2. Næste møde-dato: ONSDAG D. 9. APRIL KL. 16 (Ved Mette Skaarup).
 3. Eventuelt.
- Hvordan lægger man arrangementer/nyheder op på odenseff.dk? Punktet skydes til næste møde, hvor det skal ligge tidligt på dagsordenen.
- Anvendelse af Facebook: Når du slår en begivenhed op på OdenseFF Facebook-siden, skal den komme TIDLIGST 4 timer efter seneste nyhedsopslag. Vi skal give hinandens nyheder plads ;)Jannie viste gruppen, at der findes en FB-funktion hvor man kan tids-planlægge sit opslag; Altså, man vælger ”tidsplanlagt opslag” og så kan man taste begivenhed/nyhed ind og samtidigt vælge, hvornår opslaget skal ”gå på”. Spørg Jannie, hvis du vil vide mere J
- Økologisk Landsmøde på Samsø, 4.-6. april Jannie deltager og afgiver ”stemningsrapport” på vores næste møde.
- Selina Juul: ”Stop spild af mad” Vi kan måske booke et foredrag med Selina (kr. 12.500) hvis vi går sammen med de andre fynske fødevarefællesskaber. Dette er (så vidt vides) pt. Faaborg, Svendborg, Nyborg og Assens/Tommerup.