Arbejdsdokument for tjansbeskrivelser


Modtagevagt


Modtagervagterne bærer alle grøntsager ind i butikken og gør klar til pakning.
Forud for vagten, skal modtagevagten løbende orientere sig i vagtplanen, da de forskellige landmænd ikke ankommer på samme tid, og modtagetidspunktet derfor vil være skiftende. Indkøbsgruppen forsøger at skrive det præcise modtagetidspunkt i vagtplanen, senest et par dage før onsdag.

Sørg altid for at gøre følgende:

 • Modtag alle fakturaer og sæt dem i “Faktura”-plastiklommen, som forefindes i det sorte ringbind.
 • Find 2-3 pakkeborde frem, læg pakkedugene ud herpå og stil vægtene frem.
 • Hvis I er færdige før pakkevagten kommer, klokken 14:00, gem så nøglen på dens “gemmested”.


Pakkevagt


Pakkevagterne skal sørge for at pakke ugens pose. Der findes 3 vægte, som alle kan bruges. Forud for vagten er det Pakkemesterens opgave at orientere sig om ugens poses indhold. Dette kan f.eks. gøres via vores Facebookside, hvor ugens poses indhold altid annonceres. Pakkemesteren skal instruere den/de andre pakkevagter i hvor mange styks eller gram af hver ingrediens der skal i poserne, og Pakkemesteren skal ligeledes fortælle den/de andre pakkevagter i hvilken rækkefølge det er hensigtsmæssigt at pakke grøntsagerne (de tunge varer nederst).

Sørg altid for at gøre følgende:
 • Lav samtlige ugens poser.
 • Eventuelt overskydende grøntsager pakkes i en pose, som der noteres “Overskud” på.
 • Efter endt pakning fejes butikken og et kaffebord gøres klar.
 • De færdigpakkede poser skal placeres på 1 eller 2 borde bagerst i butikken.
 • Pak vægtene og affald sammen.


Kassemester


Kassemesteren skal notere samtlige nye bestillingerne ned og notere hvor mange som afhenter poser. Endvidere skal du sørge for at oplære din kasselærling, så denne kan varetage opgaven næste gang. Vær opmærksom på også at få fortalt Kasselærlingen om hvordan bestillingerne renskrives på computeren, så Kasselærlingen bliver i stand til at gøre dette derhjemme.
Før vagtens begyndelse skal Kassemesteren være klar over adgansmail og kode til Bestillingslisten på nettet, så Kassemesteren kan videregive denne information til Kasselærlingen.

Sørg altid for at gøre følgende:
 • Noter alle nye bestillinger og nye medlemmer ned i “Bestillingsdokumentet”. Marker disse med grøn skriftfarve, når du skriver dokumentet rent på computeren derhjemme.
 • Fortæl medlemmerne om ugens pose og indholdet.
 • Afkryds de afhentede poser med en særlig baggrundsfarve, så du tilsidst har overblik om der mangler at blive afhentet poser.
 • Tæl kassen op og sammenligning med nye medlemmer + nye bestillinger. Noter dette i dokumentet.
 • Kassemesteren har ligeledes ansvar for enten selv at tage dagens omsætning med hjem, eller af instruere Kasselærlingen i at gøre dette, med henblik på at overføre pengene til foreningens konto næste dag.

Infovagt


Infovagten er den første som modtager ALLE folk som kommer ind i butikken.

Sørg altid for at gøre følgende:
 • Byd alle nye medlemmer velkommen og fortæl dem grundigt om foreningen, - vedtægterne og de 7 principper vi baserer os på. Du kan finde vedtægterne og de 7 principper på hjemmesiden, eller i den sorte, smalle mappe, som ligger i skrivebordsskuffen i butikken (eller står på reolen - du må lige kigge).
 • Byd eksisterende medlemmer velkommen. Spørg dem venligt om de har taget denne måneds vagt. Det er vigtigt at alle medlemmer er opmærksomme på at foreningen kun eksisterer i kraft af sine medlemmer, og at alle er nødt til at bidrage.
 • Sørg for at der er kaffe og the på kanderne samt at der er kopper nok.
 • Sørg for at der toiletpapir, kaffe og the nok - også til næste uge. Ellers skal der købes ind. HUSK KVITTERING. Hvis I ikke har tid til at købe ind, skal I orientere Butiksgruppen, så de kan handle inden den kommende onsdag.


Lukkevagt


Lukkevagten sørger for at lokalet er pænt og ryddelige samt at aflevere evt. overskydende poser til velgørenhed (f.eks. Ungdomshuset, Kernehuset eller Paraplyen).

Sørg altid for at gøre følgende:

 • Vask gulvet og vask samtlige kopper op.
 • Ryd lokalet op og sæt borde på plads.
 • Gør kaffemaskinen ren.